ΗΠΕΙΡΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ήπειρος-Μακεδονία. Πρόγραμμα 2017

Μάρτιος
25-26 Σαββατοκύριακο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγια Παπαδήμα και Κοροβέσιου.
Ιούλιος
16-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
22-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Βελβεντός Καταρράκτης Σκεπασμένου.
Αύγουστος
  5-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Σταυραετός.
  6-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
  7-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
Σεπτέμβριος

 3-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Βελβεντός Καταρράκτης Σκεπασμένου.
16-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Σταυραετός.
17-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
18-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
Οκτώβριος

28-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Φαράγγι Πολυφύτου.
29-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Βελβεντός Καταρράκτης Σκεπασμένου.