ΗΠΕΙΡΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Απρίλιος 2018
29-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Δέος.
30-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Πετροβούνι.
Μάιος 2018
  1-Τρίτη. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Κοροβέσου.
Ιούλιος 2018
14-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Μπόζια.
15-Κυριακή. Β. Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
16-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
Σεπτέμβριος 2018
  8-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Μπόζια.
  9-Κυριακή. Β. Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
10-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Ματσούκι.