ΗΠΕΙΡΟΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ήπειρος-Μακεδονία. Πρόγραμμα 2017

Μάρτιος
25-26 Σαββατοκύριακο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγια Παπαδήμα και Κοροβέσιου.
Ιούλιος
16-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
22-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Βελβεντός Καταρράκτης Σκεπασμένου.
Αύγουστος
  5-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος.
Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
  6-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
  7-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος.
Συρράκο Φαράγγι Σταυραετός.
Σεπτέμβριος

16-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος.
Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
17-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
18-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος.
Φαράγγι Σταυραετός.