ΙΑΝ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Ιανουάριος 2018
28-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων
Έναρξη σαιζόν με κοπή πίτας
Φεβρουάριος 2018
18-Απόκριες. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.  Φαράγγι Μέγα ρέμα. 
19-Καθ. Δευτέρα. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Στριφτό. 
25-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο Via ferrata & canyoning