ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Μάιος 2017

  1-Δευτέρα. Κεντρική Ελλάδα-Λάρισα. Κίσσαβος Φαράγγι Καλυψώ.

13-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Φαράγγι Καμαριώτη.
14-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Φαράγγι Κακόρεμα.
21-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λάρισα. Κίσσαβος Φαράγγι Καλυψώ.
28-Κυριακή. Νότια Ελλάδα-Πελοπόννησος. Φαράγγι Καλλιθέας.
Ιούνιος 2017
  3-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Λάρισα. Κίσσαβος Φαράγγι Καλυψώ.
  4-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
  5-Δευτέρα (Αγίου Πνεύματος) Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος. Φαράγγι Ενιπέα.

11-Κυριακή. Νότια Ελλάδα-Πελοπόννησος. Φαράγγι Καλλιθέας με ΕΠΟΣ Φιλής

18-Κυριακή.  Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.
26-Δευτέρα.
Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
28-Τετάρτη.  Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.