ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Μάιος 2018
 1-Τρίτη. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Κοροβέσου.
 6-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα.
13-Κυριακή.
Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Ροδόκαλου.
20-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λάρισα. Κίσσαβος Φαράγγι Καλυψώ.
27-Κυριακή
. Κεντρική Ελλάδα-Λάρισα. Κίσσαβος Φαράγγι Καλυψώ.
28-Δευτέρα
. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Ιούνιος 2018

 9-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning
17-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.

24-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning