ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Μάρτιος 2017
  4-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Όθρυς Φαράγγι Κακόρρεμα.
  5-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Όθρυς Φαράγγι Μαυρομάτη.
11-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα.
12-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Στριφτό Β μέρος.
18-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα.
19-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος.
25-26 Σαββατοκύριακο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγια Παπαδήμα και Κοροβέσιου.
Απρίλιος-Κρήτη(10- 17)
10-Μ.Δευτέρα. Φαράγγι Παναγιάς.
11-Μ.Τρίτη. Φαράγγι Καβουσίου.
12-Μ.Τετάρτη. Φαράγγι Ψαρό νερό.
13-Μ.Πέμπτη. Φαράγγι Πορτέλας.
14-Μ.Παρασκευή. Φαράγγι Χα.
15-Μ.Σάββατο. Φαράγγι Άρβης.
17-Δευτέρα του Πάσχα. Via Ferrata στα Αστερούσια.
Απρίλιος 2017- Κεντρική Ελλάδα
  2-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα.
22-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Χαλκίδα. Φαράγγι Χάβου.
23-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος.
30-Κυριακή.  Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.