ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

Μάρτιος
2018


  4-Κυριακή.
Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα.11-Κυριακή.
Κεντρική
Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.
Φαράγγι Στριφτό.


18-Κυριακή. Κεντρική
Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.
Φαράγγι Στριφτό.24-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα.

Απρίλιος
2018

29-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Δέος.30-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Πετροβούνι.