ΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΙΣΣΑΒΟΣΌλυμπος-Κίσσαβος. Πρόγραμμα 2017

Μάιος

5-Δευτέρα Κεντρική Ελλάδα-Λάρισα. Κίσσαβος Φαράγγι Καλυψώ.
Iούνιος

  3-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Λάρισα. Κίσσαβος Φαράγγι Καλυψώ.
  4-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
  5-Δευτέρα (Αγίου Πνεύματος) Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ενιπέα.
26-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Ιούλιος
   9-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.

23-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Αύγουστος
13-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
20-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
27-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Σεπτέμβριος
  3-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
10-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
24-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Οκτώβριος
   1-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.