ΙΑΝ.-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ιανουάριος 2017
29-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Φεβρουάριος 2017
  5-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος
12-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα. 
19-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.
26-Απόκριες. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.  Φαράγγι Μέγα ρέμα.
27-Καθ. Δευτέρα. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Φαράγγι Δελφινάκος.
(δραστηριότητα για όσους έχουν ξανακάνει)