ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

Ιούλιος 2017
  1-2-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.
  9-Κυριακή.
Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
16-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
22-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Γαλανόρεμα (πρόγραμμα για μικρά παιδιά και οικογένειες).
23-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
29-30-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.

31. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Φαράγγι Γοργοποτάμου.

Αύγουστος 2017
  5-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Σταυραετός.
  6-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
  7-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
13-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
20-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
27-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2017- Σαμοθράκη
Ενημερωθείτε για το αναλυτικό πρόγραμμα της Σαμοθράκης.