ΜΟΝΟΗΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2017Σαμοθράκη Πρόγραμμα 2017

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Το πρόγραμμα μέχρι τις 19 Αυγούστου ισχύει ως έχει.
Από τις 20 Αυγούστου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, είναι τυπικό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κρατήσεις και τις προθέσεις του κοινού.
            ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ                                           Τιμή
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
  9    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
10    ΣΧΟΛΗ
11    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€

12    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
13    Καραγιαννάκη. Κατηγορία: SPORT.    7ώρες    69€ -30%= 50€

14    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
15    Γριά Βάθρα. Κατηγορία: EXTREME.  10 ώρες  79€ -20%= 63€
16    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
17    Γυάλι. Κατηγορία: EXTREME  11ώρες (περιλαμβάνει και μετακινήσεις με πλοίο) 109€
18    Κρεμαστός. Κατηγορία: EXTR. 6 ώρες (περιλαμβάνει και μετακινήσεις με πλοίο) 109€
19    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
20    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
21    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
22    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
23    Καραγιαννάκη. Κατηγορία: SPORT.    7ώρες    69€ -30%= 50€
24    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€-30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
25    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
26    Καραγιαννάκη. Κατηγορία: SPORT.    7ώρες    69€ -30%= 50€
27    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€-30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
28    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
29    Καραγιαννάκη. Κατηγορία: SPORT.    7ώρες    69€ -30%= 50€
30    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€-30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
31    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
  1    Καραγιαννάκη. Κατηγορία: SPORT.    7ώρες    69€ -30%= 50€
  2    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
  3    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
  4    Καραγιαννάκη. Κατηγορία: SPORT.    7ώρες    69€ -30%= 50€
  5    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
  6    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
  7    Καραγιαννάκη. Κατηγορία: SPORT.    7ώρες    69€ -30%= 50€
  8    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)
  9    Τσιβδογιάννη Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων.    5ώρες    69€ -30%= 50€
10    Φονιάς Β΄. Κατηγορία: Αρχαρίων. 5ώρες 69€ -30%= 50€ (και τρίωρη διαδρομή με 30€)