ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόγραμμα 2018

Ιανουάριος 2018
28-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Ροδόκαλος
Έναρξη σαιζόν με κοπή πίτας
Φεβρουάριος 2018
18-Απόκριες. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.  Φαράγγι Μέγα ρέμα.
19-Καθ. Δευτέρα. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Στριφτό.
Μάρτιος 2018
  4-Κυριακή.
Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα. 
11-Κυριακή.
Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Στριφτό.
18-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Στριφτό.
24-Σάββατο. Κεντρική
Ελλάδα-Καμένα Βούρλα.  Φαράγγι Μέγα ρέμα.
Μάιος 2018
  6-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Καμένα Βούρλα. Φαράγγι Μέγα ρέμα.
13-Κυριακή. Κεντρική
- Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Ροδόκαλος
Ιούνιος 2018
  9-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning
Ιούλιος 2018
21-22-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.
Αύγουστος 2018
  5-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning
19-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning
25-26-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.
Σεπτέμβριος 2018
  1-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Θαλάσσιο Kayak.
  2-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning
23-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων
Οκτώβριος 2018
14-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Καταφύγιο-πεζοπορία-canyoning. Όθρυς κεντρική Ελλάδα
20-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός.
Όθρυς. Φαράγγι Μαυρομάτη.
21-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός.Όθρυς Φαράγγι Κακόρεμα.
27-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο Φαράγγι Γαλανόρεμα.
28-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning.
Νοέμβριος 2018
10-11. Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Καταφύγιο-πεζοπορία-canyoning. Όθρυς κεντρική Ελλάδα.
19-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.
25-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος.
Δεκέμβριος 2017
  2-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning.