ΝΟΕΜ.-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Νοέμβριος 2018
 4-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αττική. Αλεποχώρι Φαράγγι Μύλων.
10-11. Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Καταφύγιο-πεζοπορία-canyoning. Όθρυς κεντρική Ελλάδα.
19-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.
26-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος.
Δεκέμβριος 2017
 2-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning.