ΝΟΕΜ.-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Νοέμβριος 2018
10-11. Σαββατοκύριακο.
Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Ροδόκαλος
Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος.
19-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.
25-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος.
Δεκέμβριος 2017
 2-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning.