ΝΟΕΜ.-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Νοέμβριος 2017
  4-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Αττική. Αλεποχώρι Φαράγγι Μύλων.
  5-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αττική. Αλεποχώρι Φαράγγι Μύλων.
11-12. Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Όθρυς διήμερο σε καταφύγιο.
19-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.
26-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων-Ροδόκαλος.
Δεκέμβριος 2017
  3-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Όθρυς Φαράγγι Μαυρομάτη.
10-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.