ΣΕΠΤ.-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Σεπτέμβριος 2017
  3-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
10-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
16-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος.
Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
17-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
18-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος.
Συρράκο Φαράγγι Σταυραετός.
24-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Οκτώβριος 2017
   1-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
   8-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Φαράγγι Ροδοκάλου.

22-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Όθρυς Φαράγγι Κακόρεμα.
28-29. Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Via ferrata & canyoning.