ΣΕΠΤ.-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Σεπτέμβριος 2017
  2-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
  3-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Βελβεντός Καταρράκτης Σκεπασμένου.
10-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
16-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Σταυραετός.
17-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
18-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Γκούρας Ανατολικής.
24-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
30-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.
Οκτώβριος 2017
   1-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
   7-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Παρνασσός. Φαράγγι Ποτιστίδες & Διπόταμα.
   8-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Φαράγγι Ροδοκάλου.
21-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Όθρυς Φαράγγι Κακόρεμα.
22-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Όθρυς Φαράγγι Μαυρομάτη.
28-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Φαράγγι Πολυφύτου.
29-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κοζάνη. Βελβεντός Καταρράκτης Σκεπασμένου.