ΣΕΠΤ.-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Σεπτέμβριος 2018
 1-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Θαλάσσιο Kayak.
 2-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Via ferrata & canyoning
 8-Σάββατο. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Μπόζια.
 9-Κυριακή. Β. Ελλάδα-Ήπειρος. Συρράκο Φαράγγι Πύλη παραδείσου.
10-Δευτέρα. Βόρειος Ελλάδα-Ήπειρος. Φαράγγι Ματσούκι.
16-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
23-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία. Καταρράκτης Φαρμακίδων
30-Κυριακή. Βόρειος Ελλάδα-Κατερίνη. Όλυμπος Φαράγγι Ορλιά.
Οκτώβριος 2018
14-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός. Καταφύγιο-πεζοπορία-canyoning. Όθρυς κεντρική Ελλάδα.
20-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός.
Όθρυς Φαράγγι Μαυρομάτη.
21-Κυριακή. Κεντρική Ελλάδα-Αλμυρός.Όθρυς Φαράγγι Κακόρεμα.
27-Σάββατο. Κεντρική Ελλάδα Πήλιο. Φαράγγι Γαλανόρεμα.