ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ευρυτανία-Πρόγραμμα 2017

Ιούλιος
 Τριήμερο 1-2-3 Ιουλίου
 1-2-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.
  3-Δευτέρα. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγι Βόθωνα.

Τριήμερο 29-30-31 Ιουλίου
29-30-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.
31-Δευτέρα. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγι Βόθωνα.