ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ευρυτανία-Πρόγραμμα 2017

Ιούλιος
Διήμερο 1-2 Ιουλίου
 1-2-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.
 
Διήμερο 29-30 Ιουλίου
29-30-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.