ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Ευρυτανία-Πρόγραμμα 2018


Ιούλιος 2018
21-22-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.
Αύγουστος 2018
25-26-Σαββατοκύριακο. Κεντρική Ελλάδα-Ευρυτανία. Φαράγγια Μαύρη Σπηλιά - Ροσκά - Πανταβρέχει.