Εξόρμηση με την Hellas canyon Κυριακή 27 Ιανουαρίου. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία, φαράγγι Στενοβούνι

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 φαράγγι Στενοβούνι. Η Hellas canyon διοργανώνει κατάβαση στο φαράγγι Στενοβούνι Οίτης. Είναι διαδρομή με 30 ραπέλ με Read more