Βασική σχολή κατάβασης φαραγγιών. Βόλος 6-24 Φεβρουαρίου 2019

Βασική σχολή κατάβασης φαραγγιών. Εκπαιδευτική ενότητα΄΄ΜΥΗΣΗΣ΄΄. Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2. Βόλος 6-24 Φεβρουαρίου 2019. Περιλαμβάνει 5 ημέρες: 1 ημέρα θεωρητικά, Read more

Εξόρμηση με την Hellas canyon Κυριακή 27 Ιανουαρίου. Κεντρική Ελλάδα-Λαμία, φαράγγι Στενοβούνι

Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019 φαράγγι Στενοβούνι. Η Hellas canyon διοργανώνει κατάβαση στο φαράγγι Στενοβούνι Οίτης. Είναι διαδρομή με 30 ραπέλ με Read more