Βιβλιογραφία

Βιβλίο με 50 από τα φαράγγια της κεντρικής Ελλάδας

Το βιβλίο είναι τρίγλωσσο (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά) και κυκλοφορεί και στην Ευρώπη. Τα απλά και όμορφα γραφικά του, σας πληροφορούνε πολύ εύκολα για την υδρολογία, το υψόμετρο της αφετηρίας και του τερματισμού, τους χρόνους πρόσβασης-κατάβασης-επιστροφής, για τα μήκη το σχοινιών που πρέπει να έχετε, την δυσκολία του φαραγγιού, την προτεινόμενη φυσική σας κατάσταση, την ποιότητα των δρόμων που θα κινηθείτε, καθώς και άλλες αρκετές σημαντικές πληροφορίες. Για κάθε φαράγγι υπάρχει ένα γράφημα και χάρτης, καθώς και μια εσωτερική χαρτογράφηση. Οι περιγραφές θα σας κατατοπίσουν για κάθε σας κίνηση, ενώ τις συνοδεύουν πολύ αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες. Επίσης θα βρείτε οδηγίες για την πρόσβαση, την διαδρομή, την επιστροφή, την ιστορία, και τους κινδύνους. Θα πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι με τις πληροφορίες που σας παρέχει το βιβλίο-οδηγός, μπορείτε εκτός από canyoning να κάνετε και ορειβατικές εκδρομές ανακαλύπτοντας τις περιοχές που σχετίζονται γύρω από τα φαράγγια.

Συγγραφέας: Γιώργος Ανδρέου

Βιβλίο με τα φαράγγια της Σαμοθράκης

Η Σαμοθράκη εξακολουθεί να προκαλεί δέος και μυστήριο από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας. Το νησί βρίσκεται στο βορειοανατολικό Αιγαίο και είναι γνωστό από την αρχαιότητα σαν «Ιερό Νησί». Αναφέρονται 10 διαδρομές canyoning κι είναι ακόμη ένα αρκετά κατατοπιστικό βιβλίο-οδηγός με αρκετές πληροφορίες. Για κάθε φαράγγι υπάρχει ένα γράφημα και χάρτης, καθώς και μια εσωτερική χαρτογράφηση. Το βιβλίο οδηγός είναι 4γλωσσος (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά,Γερμανικά) και κυκλοφορεί και στην Ευρώπη.