Ο εκπαιδευόμενος σ’ αυτή την ενότητα, ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του στο canyoning. Γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ακαδημίας στο Βόλο, στα φαράγγια του Πηλίου και της Όθρυος.

 • Εκπαιδευτική ενότητα ΄΄ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ΄΄.
 • Εκπαιδευτικά επίπεδα 6, 7 και 8.

Κεντρική Ελλάδα

Περιλαμβάνει 7 ημέρες.

Εκπαιδευτική ενότητα ΄΄ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ». Περιλαμβάνει 7 ημέρες. 3 σε τεχνικό πεδίο και 4 σε φαράγγια

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής ενότητας ΄΄ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ΄΄ είναι εβδομαδιαίο και πλαισιώνεται από διασωστικές τεχνικές και διαχείρισης ομάδων όλων των επιπέδων. Ο εκπαιδευόμενος σ’ αυτή την ενότητα, ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του στο canyoning. Γίνεται στο εκπαιδευτικό κέντρο της Ακαδημίας στο Βόλο, στα φαράγγια του Πηλίου και της Όθρυος. Ο εκπαιδευόμενος σε μια τόσο σοβαρή σχολή, οφείλει να έχει τον δικό του εξοπλισμό. Αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να του τον παρέχει η ακαδημία, το κόστος ενοικίασης είναι 70€. Το εκπαιδευτικό κέντρο παρέχει τη διευκόλυνση της φιλοξενίας στους εκπαιδευόμενους.

 • 31 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου 2021. Κεντρική Ελλάδα με έδρα την ακαδημία
  • Κυριακή 31/10. Κατάβαση φαραγγιού και επανάληψη τεχνικών.
  • Δευτέρα 1/11. Ανάπτυξη τεχνικών στο εκπ. κέντρο της ακαδημίας LVL6
  • Τρίτη 2/11. Ανάπτυξη τεχνικών σε φαράγγι LVL6
  • Τετάρτη 3/11. Ανάπτυξη τεχνικών στο εκπ. κέντρο της ακαδημίας LVL7
  • Πέμπτη 4/11. Κατάβαση φαραγγιού LVL7
  • Παρασκευή 5/11. Ανάπτυξη τεχνικών στο εκπ. κέντρο της ακαδημίας LVL8
  • Σάββατο 6/11. Κατάβαση φαραγγιού. LVL8

  • Κυριακή 7/11. Πρακτική σε φαράγγι

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν όλα τα εγχειρίδια τεχνικών της ακαδημίας σε ηλεκτρονική μορφή, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά διάφορα τεστ και ερωτηματολόγια, και στο τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου (Δεκέμβριος) λαμβάνουν βεβαίωση από την Ελληνική ακαδημία καταβάσεων φαραγγιών, σε εκδήλωση όλων των αποφοίτων των σχολών.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ SFP2: 350€.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

LVL6 κόστος: 100€ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ (SFP2)

LVL7 κόστος: 100€ ΑΥΤΟΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ

LVL8 κόστος: 150€ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ + ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (SFP2)

Υπεύθυνος προγράμματος: Γιώργος Ανδρέου, εκπαιδευτής καταβάσεων φαραγγιών

δηλώσεις συμμετοχών στείλτε e-mail στο hellascanyon@gmail.com

Θέσεις περιορισμένες

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας