Βασική σχολή κατάβασης φαραγγιών. Βόλος 6-24 Φεβρουαρίου 2019

Βασική σχολή κατάβασης φαραγγιών. Εκπαιδευτική ενότητα΄΄ΜΥΗΣΗΣ΄΄. Επίπεδο 1 και Επίπεδο 2. Βόλος 6-24 Φεβρουαρίου 2019. Περιλαμβάνει 5 ημέρες: 1 ημέρα θεωρητικά, Read more