Χρήσιμες Πληροφορίες

Πρότυπα τεχνικής κατάταξης κατάβασης φαραγγιών

protypa
unnamed

Πρότυπα τεχνικής κατάταξης κατάβασης φαραγγιών

protypa
farmersR10

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το canyoning

Το canyoning είναι αθλητισμός, χόμπι, περιπέτεια, παιχνίδι, διακοπές.
Ένα σπορ που συνδυάζει πεζοπορία, κολύμβηση, καταβάσεις καταρρακτών, βουτιές, τσουλήθρες, παιγνίδια στο νερό. Ένα σπορ με διαδρομές πολλών επιπέδων. Από πολύ απλές κι εύκολες, μέχρι τις πιο ακραίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το canyoning απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε όλες τις ηλικίες, σε άντρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες, σ’ αυτούς που θέλουν να κάνουν μια δραστηριότητα στην περιοχή που επισκέπτονται. Όπως όλα τα σπορ, έτσι και το canyoning χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, από τις πολύ απλές κι εύκολες, μέχρι τις ποιο δύσκολες και ακραίες με σκοπό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όλων.

Ποια εποχή γίνεται το canyoning

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Γίνεται όλες τις εποχές του χρόνου, αρκεί να το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες.

Τι είναι φαράγγι

Τα φαράγγια, είναι μια γεωλογική ιδιαιτερότητα. Τα περισσότερα από αυτά δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10.000.000 χρόνια και είναι αποτέλεσμα γεωλογικών μεταβολών που οφείλονται στη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Κατά την διάρκεια της Τεταρτογενούς περιόδου (τα τελευταία 1.500.000 χρόνια), τα εναλλασσόμενα παγετώδη και μεσοπαγετώδη περιβάλλοντα και οι γεωδυναμικές διεργασίες, προκάλεσαν γρήγορες ανοδικές κινήσεις της γης, όπου σε συνδυασμό με τα τεκτονοκαρστικά φαινόμενα, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για έντονη διάβρωση. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν τα βαθιά φαράγγια. Το υγρό στοιχείο είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας δημιουργίας των φαραγγιών. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που απελευθερώθηκαν κατά το λιώσιμο των παγετώνων, ακολουθώντας τις διάφορες διαδρομές των ρηγμάτων, λάξευσαν βαθιά τα ασβεστολιθικά κυρίως πετρώματα, δίνοντας το ανάγλυφο των φαραγγιών.
Τα φαράγγια είναι μικρά ορεινά ποτάμια με διαρκή ή εποχιακή ροή, έχοντας μία λεκάνη τροφοδοσίας. Οι κλίση τους συνήθως είναι μεγαλύτερη του 5% και βρίσκονται στη φάση μιας διαρκούς διάβρωσης. Από μια λεκάνη τροφοδοσίας και όταν το νερό κατά την πορεία του περνάει πάνω από σκληρά πετρώματα χωρίς να συναντήσει κάποιο βαθύ ρήγμα, τότε το φαράγγι που δημιουργείται δεν είναι αρκετά βαθύ. Πολλά από αυτά τα φαράγγια μπορεί να μην διακρίνονται από μακριά, αλλά είναι εξίσου όμορφα και εντυπωσιακά!

 

Πετρώματα

Τα πετρώματα ενός φαραγγιού δεν είναι απαραίτητα τα ίδια καθ’ όλο το μήκος του. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφολογίες επειδή η ποιότητα των πετρωμάτων εναλλάσσεται. Πολύ συχνά είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε και διάφορα στοιχεία για τους υδροφόρους ορίζοντες όπου επηρεάζουν και την απόδοση των νερών μέσα στο φαράγγι. Τα πετρώματα χαρακτηρίζονται από μια σειρά φυσικών ιδιοτήτων, από τις οποίες η πιο βασική είναι η σκληρότητά τους, η οποία συνεπάγεται μικρότερη ή μεγαλύτερη αντίσταση στη διάβρωση του νερού. Παραδόξως, όσο πιο μεγάλη είναι η σκληρότητα του βράχου τόσο στενά και κάθετα είναι τα φαράγγια. Βράχια πιο μαλακά σχηματίζουν μόνο φαράγγια με μεγάλο άνοιγμα σχήμα V προς τα επάνω.

Υδρολογία

Αναφερόμαστε στα νερά  των χιονιών και βροχών που πέφτουν στη ΄΄λεκάνη΄΄ (υπόγεια λίμνη τροφοδότησης) και βγαίνοντας από τις πηγές προκαλούν μια μηχανική διαβρωτική δράση όπου μαζί με την διάλυση των αλάτων του ανθρακικού οξέος, δημιουργείται και μία χημική  αντίδραση η οποία είναι και αυτή μια από τις αιτίες διάβρωσης. Η δράση των διαλυτών παράγει τις διάφορες μορφές καρστικών, επιφανειακών ή υπογείων.

EXPOSURE/

SCALE

 

CHARACTERISTICS

I.Getting-out of a flash flood easily and quickly. Easy exits available all along the route.

Canyon descent durat ion (approach, descent and return): less than 2 hours.

II.Getting -out of a flash flood within 15 min. max of progression. Reaching the exit(s) within 30 min. max of progression.

Canyon descent duration (approach, descent and return): between 2 and 4 hours.

Ill.Getting-out of a flash flood within 30 min. max of progression. Reaching the exit(s) within 1 hour max of progr ession.

Canyon descent duration (approach, descent and return): between 4 and 8 hours.

IV.Getting-out of a flash flood within 1 hour max of progression. Reaching the exit(s) within 2 hours max of progression.

Canyon descent duration (approach, descent and return): between 8 hours and 1 day.

V.Getting-out of a flash flood within 2 hours max of progression. Reach ing the exit(s) within 4 hours max of progression.

Canyon descent duration (approach, descent and return): between 1 day and 2 days.

VI.Getting-out of a flash flood might last for more than 2 hours of progression. Reaching the exit(s) with in more than 4 hours of progression.

Canyon descent duratio n (approach, descent and return): longer than 2 days.

 

LEVEL OF

DIFFICULTY

 

v: Vert ical charact eri st ic

 

a: Water charact eristic

 

1.Very easy

 

–  No rappel, normally no rope required for progressing.

–  No rock-climbing or down-climbing

sections.

–  No water or “walking” in calm wa- ter.

–  Optional swimming. No jump, no

water slide.

 

2. Easy

 

–  Presence of rappe l(s) with easy access and execution, less than or equal to 1o m.

–  Easy and little sections of ro ck-climbing or

down-climbing.

–  Swimming sequence into calm water (10 m max).

–  Easy jump of less than 3 m.

–  Short or low angled water slide.

 

3. Low difficult y

 

–  Verticals with low flow water. Landing into water pool including a calm swim.

–  Presence of rappel(s) with easy access and execution, less than or equal to 30 m, and multiple rappels separated by large areas allowing participants to congregate.

–  Easy handline rigging.

– Technical “walk” that requires special care about feet and hand position, seeking for a good route in case of slippery or rugged or unstable or dammed terrain or into water.

–  Little exposed sections of rock-climbing or down-climbing (up to grade 3c), requiring occasional use of rope.

 

 

– Swimming in calm water (30 m max).

–  Progression into light current.

–  Easy jump from 3 to 5 m.

–  Long water slide or medium angled slope.

 

4. Medium difficulty

– Verticals with low to medium water flow that could make somebody lose their balance or stop th em.

–  Rappel(s) of difficult access and/or rap- pel(s) greater than 30 m. Series of rap – pels along the canyon wall, provided with comfortable belays.

–  Necessary management of rope abrasion.

–  Tricky set-up of handline, non-visible rappel or end of the rappel from the start, landing into water pool including water movements.

–  Exposed ro ck-clim bing or down-climb ing

sequences up to 4c or AO grades and/or requiring belaying techniques and protection during climbing.

 

 

 

– Prolonged immersion in cold water leading to a significant heat loss.

– Medium current .

– Ea sy jump from 5 to 8 m.

– Jump less than 5 m including difficult take-off, trajectory or landing.

– Large siphon (length and/o r depth :

less than 1 m).

– Long water slide or with high angled slope.

LEVEL OF

DIFFICULTY

v: Vertical characteristica: Water characteristic
5.

Difficult

·  Verticals with medium to strong water flow, difficult passing and requiring t rajec­ tory and/or balance management.

– Series of rappels along the canyon wall including hanging belays.

–  Crossing pools while descending.

–  Slippery terrain or presence of obstacles.

– Difficult retrieval of the rope (while swim- ming…).

– Exposed sequencesof rock-climbingor down-climbing up to grades Sc or A1.

–  Prolonged immersion in cold water leading to a significant heat loss.

–  Progression into a rather strong current that could affect the swimming path, ferry glides, stops or eddy turns.

–  Compulsory obstacles due to occa­ sional whitewater sections (strong eddies, hydraulics, undercu ts …) that could trap the canyoneer for a short period.

–  Easyjump from 8 to 10 m.

– Jump with difficult take-off, trajectory or landing from 5 to 8 m.

–  Large siphon up to 2 metre-length and/or depth.

6. Very difficult, Exposed–  Verticals with strong to very strong water flow.

–  Sign ificant waterfall flow. Very difficult passing and requiring efficient trajectory and/or balance management.

–  Difficult set-up of belays: tricky set-up of natural anchor (chocks…).

–  Difficulty to reach the access of the rappel (tricky set-up of the handline…). Exposed sequences of rock-climbing or

down-climbing, up to grade 6a or A2. Very slippery or rugged terrain.

–  Landing pool contains highly aerated water.

–  Progression into strong cur rent making the swimming routes, ferry glides, stops or eddy turns more difficult.

–  Significant water movements (undercuts, eddies, hydraulics, waves, whirlpools…) that could trap the canyoneer for some time.

–  Easy jump from 10 to 14 m.

– Jump with difficult take-off, trajectory or landing from 8 to 1Om.

–  Large siphon up to 3 metre-depth and/or length.

– Technical siphon up to 1 m max., including optional current or swimming.

LEVEL OF DIFFICULTY 

v: Vertical characteristic

 

a: Water characteristic

7

Extremely difficult, Highly exposed

–  Vertica ls with very strong to extremely strong water flow.

–  Very significant waterfall flow.

–  Extreme difficult passing and requiring anticipation and specific management of the rope, trajectory, balance, feet and hand position and rhythm.

– Exposed sequences of rock-climbing or down-climbing greater than grade 6a or A2.

–  Limited visibility and frequent obstacles. At the end of the rappel or during the rappel, possible presence of water pools with powerf ul water hazards.

– Control of breathing: holding breath for periods of time.

–  Progr ession into very strong current resulting in extremely difficult swimming routes, eddy turns, stops or ferry glides to execute.

–  Powerful water movements (undercuts, eddies, hydraulics, waves, whirlpools…) that could trap the canyoneer for a long period.

–  Easy jump higher than 14 m.

-Jump with difficult take-off, trajectory or landing higher than 10 m.

–  Siphon of more than 3 metre-depth and/or length.

–  Exposed, technical siphon deeper than 1m including current or swim­ ming or no visibility.