Χρήσιμες Πληροφορίες

Πρότυπα τεχνικής κατάταξης κατάβασης φαραγγιών

protypa
unnamed

Πρότυπα τεχνικής κατάταξης κατάβασης φαραγγιών

protypa
farmersR10
ChapitreSecoursCanyon2012B

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Να μπορεί να προοδεύει σε φαράγγια με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II. με συμπαίκτες του ίδιου επιπέδου δεξιοτήτων.
Να είναι σε θέση να εξοπλίσει ένα φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατοχή
των δεξιοτήτων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο SFP1 ή επικύρωση της χρυσής σαλαμάνδρας ή κατοχή του διπλώματος εκκίνησης φαραγγιών.
Πιστοποιητικό γνώσης κολύμβησης 50μ.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
• Ομοσπονδία από τη Γαλλική Σπηλαιολογική Ομοσπονδία (FFS)
• Σε όλες τις περιπτώσεις η υποδοχή ανηλίκων συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις: ανατρέξτε στις ομοσπονδιακές συστάσεις σχετικά με την υποδοχή ανηλίκων.
• Για προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία:
accessibilite@ffspeleo.fr

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αυτό περιλαμβάνει την επικύρωση, για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευόμενους, των ειδών το ένα μετά το άλλο, με σκοπό την παρακολούθηση από τη VAE στη συνέχεια ή για παρακολούθηση σε άλλη πρακτική άσκηση (βλ. λεπτομέρειες στην §10).

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Το μάθημα μπορεί να οργανωθεί σε εθνικό επίπεδο από τη Γαλλική Σχολή Canyoning (EFC) ή τοπικά από μια περιφερειακή, νομαρχιακή επιτροπή ή μια λέσχη. Η πρακτική άσκηση πρέπει να εγκριθεί από την Ομοσπονδία.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ
Στελέχη: εκπαιδευτές, παρακολουθητές ή εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια του μαθήματος συνοδευόμενοι από καθηγητή εκπαιδευτή.
Οι εκπαιδευτές που βρίσκονται επί του παρόντος στο μάθημα περιλαμβάνονται στο ποσοστό επίβλεψης.
Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών περιορίζεται σε δύο ανά μάθημα και δεν υπολογίζεται στο ποσοστό επίβλεψης.
Οι επόπτες πρέπει να είναι ομοσπονδιακοί και ενημερωμένοι με την επανεκπαίδευσή τους. Ποσοστό επίβλεψης: 1 διευθυντής για 3 εκπαιδευόμενους.
Παρουσία εκπαιδευτή σε περίπτωση επικύρωσης VAE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διάρκεια εκπαίδευσης: 6 ημέρες τουλάχιστον. Μπορεί να οργανωθεί τα Σαββατοκύριακα.

Τοποθεσίες εξάσκησης:

 • Πολλά φαράγγια με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.II
 • Τεχνητή δομή ή γκρεμός
 • Τοποθεσία Whitewater και/ή υδάτινο φαράγγι

Ανάλογα με την περιοχή, την πρακτικότητα των τοποθεσιών, τις υδρολογικές και μετεωρολογικές συνθήκες, η διδακτική ομάδα θα διασφαλίσει ότι οι βαθμολογίες που υποδεικνύονται σε αυτό το σύστημα αναφοράς τηρούνται όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ τις προσαρμόζει εάν είναι απαραίτητο.

ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε μπλοκ δεξιοτήτων. Κάθε μπλοκ δεξιοτήτων μπορεί να χωριστεί σε διδακτικές ενότητες.

Κάθε διδακτική ενότητα συγκεντρώνει δεξιότητες που διατυπώνονται με τη μορφή: «Να είναι σε θέση…».

ΜΠΛΟΚ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1

Εξασκηθείτε στις δεξιότητες πλαισίου

(ομοσπονδιακές συστάσεις, περιβάλλον, κανονισμοί, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση τοποθεσίας κ.λπ.)

ΜΠΛΟΚ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2

Τεχνικές δεξιότητες και εξέλιξη στη δραστηριότητα

ΜΠΛΟΚ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3

Δεξιότητες παρέμβασης για παροχή βοήθειας, διαχείριση περιστατικού, ατυχήματος ή

βοήθεια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΠΛΟΚ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1
Δεξιότητες που αφορούν το πλαίσιο της πρακτικής (Ομοσπονδιακές συστάσεις, περιβάλλον, κανονισμοί, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση τοποθεσίας κ.λπ.)

ΣΚΟΠΟΣ: Κατακτήστε και εφαρμόστε δεξιότητες στο πλαίσιο της πρακτικής του canyoning.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: τρεις θέσεις από 1h30 έως 2h.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ: στελέχη πρακτικής άσκησης.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Η εκπαίδευση
οργανώνεται στην τάξη ή/και με άτυπο τρόπο
πριν από την εκπαίδευση, με τη μορφή ατομικών ή ομαδικών παρουσιάσεων. Πρέπει να εκτελούνται από τους εκπαιδευόμενους και, εάν χρειάζεται, να συμπληρώνονται από τους διευθυντές.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
1. Κατακτήστε και εφαρμόστε τους κανονισμούς και τους τεχνικούς κανόνες και κανόνες ασφαλείας που εκδίδονται από την εξουσιοδοτημένη ομοσπονδία και το Υπουργείο Αθλητισμού.
2. Κατακτήστε τους κανονισμούς και ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τα μέσα διαχείρισης της πρόσβασης σε χώρους πρακτικής άσκησης και προστασίας του περιβάλλοντος (κανονισμοί, νόμοι και νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και υδάτινων ρευμάτων, ιδιωτικοί ή/και δημόσιοι τομείς).
3. Κατακτήστε τα πρότυπα εξοπλισμού για τους χώρους εξάσκησης και τον χάρτη εξοπλισμού, που εκδίδονται από τις ομοσπονδίες.
4. Κατακτήστε τους κανόνες ασφαλείας σε κάθετα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται στο canyoning και μπορείτε να αναλύσετε τη σωστή εφαρμογή τους
5. Κατακτήστε τα όρια χρήσης του εξοπλισμού και να είστε σε θέση να αναλύσετε τη χρήση του σε μια πρακτική κατάσταση.
6. Κατακτήστε τη χρήση εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων και πρόληψης κινδύνων.
7. Να μπορεί να κινητοποιεί, στη λήψη αποφάσεων, γνώσεις για τον καιρό, τις πλημμύρες και τα υδρολογικά καθεστώτα.
8. Γνωρίστε και συμμετέχετε στην υλοποίηση του ομοσπονδιακού έργου.

ΜΠΛΟΚ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2
Τεχνικές δεξιότητες και εξέλιξη στη δραστηριότητα

ΣΚΟΠΟΣ: Να είναι σε θέση να οργανώσει την πρόοδο μιας ομάδας σε φαράγγια με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 5 ημέρες προπόνηση

ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Στελέχη πρακτικής άσκησης. 1 στέλεχος για 3 εκπαιδευόμενους

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: εκπαίδευση σε φαράγγια, εάν είναι δυνατόν, διαφορετική από βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

Ενότητα 1 – Να είστε σε θέση να προετοιμάσετε μια εκδρομή σε φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II.

Λάβετε υπόψη τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες:

 • Μετεωρολογία
 • Υδρολογία
 • Μορφολογία

Λάβετε υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες για το φαράγγι:

 • Παράθεση
 • Τοπογραφία
 • Κανονισμός λειτουργίας

Κατακτήστε τη μελέτη των χαρτών και της τοπογραφίας

Κατακτήστε την οργάνωση της οδικής πρόσβασης, της πρόσβασης πεζών και πιθανών οδών διαφυγής

Κατακτήστε την επιλογή της δυσκολίας του φαραγγιού ανάλογα με το επίπεδο της ομάδας

Κατακτήστε την επιλογή του αριθμού των πλαισίων που είναι απαραίτητα για την έξοδο

Κατακτήστε την προετοιμασία του εξοπλισμού για ένα φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II:

 • Κατακτήστε την προετοιμασία των απαραίτητων υλικών, επιλογή…
 • Κατακτήστε την προετοιμασία του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης

Να είσαι σε θέση να τα παρατήσεις:

 • Εγκαταλείψτε όταν το απαιτούν οι συνθήκες πρακτικής
 • Σχεδιάστε και χρησιμοποιήστε, όταν είναι απαραίτητο και δυνατό, μια διαφορετική τοποθεσία, ευνοϊκή από άποψη ασφάλειας

Ενότητα 2: Οργανώστε την εξέλιξη μιας ομάδας σε φαράγγια με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II.
Όλες οι τεχνικές κάθετης διέλευσης πρέπει να εκτελούνται σε ένα μόνο σχοινί.
Ο εξοπλισμός του κύριου σχοινιού καθόδου ευνοείται με σύστημα στάσης για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των αποδεσμεύσιμων πυθμένα και τις επείγουσες επεμβάσεις τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Παρατηρήστε
• Παρατηρήστε το εμπόδιο
• Υπολογίστε τους ρυθμούς ροής
Αναλύστε
• Αναλύστε τα παρατηρήσιμα στοιχεία. Εμπόδιο με παρουσία ή απουσία: Ορατότητα του πυθμένα του εμποδίου
Τριβή
Υδάτινος κίνδυνος στην κατακόρυφη
Υδατικός κίνδυνος στη λεκάνη υποδοχής Ορατότητα του υπόλοιπου φαραγγιού
Ενδιάμεσο ρελέ
• Προσδιορίστε τους κινδύνους
• Προσδιορίστε την επιλογή(ες) διέλευσης
Αποφασίστε
• Επιλέξτε η μέθοδος διέλευσης προσαρμοσμένη στο εμπόδιο και η ομάδα με βάση τα παρατηρήσιμα στοιχεία και τους κινδύνους που εντοπίστηκαν.
Εξοπλισμός

 • Protéger tout type d’accès aux relais, dont main courante multi- points
 • Mettre en œuvre le Système Auxiliaire de Relais (SAR)
 • Équiper les obstacles sur corde à simple débrayable sur tous types de relais, en utilisant à bon escient le nœud en bout de corde
 • Équiper avec deux cordes raboutées
 • Équiper et mettre en œuvre les débrayables du bas avec une seule corde
 • Équiper et mettre en œuvre un débrayable du bas avec des cordes raboutées
 • Mettre en œuvre la technique «débrayer-tirer»
 • Équiper un rappel guidé en boucle et débrayer un rappel guidé
 • Équiper une descente déviée avec déviation fixe ou récupérable

Équiper 2 brins de descentes débrayables indépendants

Équiper en terrain d’aventure

 • Utiliser des pitons et des coinceurs
 • Utiliser les amarrages en terrain d’aventure
 • Réaliser un répartiteur de charge

Franchir

 • Organiser l’ordre de passage et les tâches de chacun sur les obstacles
 • Gérer les sacs
 • Gérer et organiser le franchissement des verticales du premier au dernier avec un même niveau de sécurité
 • Gérer la progression aquatique en eau vive
 • Choisir un mode de progression pour le groupe
 • Réaliser la position de floating, un stop, une reprise de courant
 • Εκτελέστε μια εκκίνηση κατάδυσης, μια διάσχιση (κάντε ένα πλοίο)
 • Διαχειριστείτε μια εκπαίδευση
 • Εκτελέστε μια λοξή γραμμή φερμουάρ
 • Κοινοποιήστε οδηγίες στα μέλη της ομάδας
 • Επικοινωνώ: χρησιμοποιήστε οπτικούς και ηχητικούς κώδικες επικοινωνίας

Ορίστε και υποδείξτε τις περιοχές αναμονής

ΜΠΛΟΚ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3

Ικανότητες παρέμβασης για παροχή βοήθειας, διαχείριση περιστατικού, ατυχήματος ή διάσωσης

ΣΚΟΠΟΣ: Να είναι σε θέση να επέμβει, να παρέχει βοήθεια, να διαχειριστεί ένα περιστατικό, ένα ατύχημα ή τη διάσωση σε φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ημέρα εκπαίδευσης συν μία ημέρα αξιολόγησης που καλύπτει τις ομάδες 2 και 3 δεξιοτήτων.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ: Στελέχη πρακτικής άσκησης. 1 στέλεχος για 3 εκπαιδευόμενους.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τοποθεσία Canyon, βράχος ή τεχνητή δομή, εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, επιτρέποντας την οργάνωση πολλών εργαστηρίων ταυτόχρονα. Αξιολόγηση, σε φαράγγι με ελάχιστη βαθμολογία V4.A4 κατά προτίμηση που δεν καλύπτεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ :

Ενότητα 1: Δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε θύματα κατά τη διάρκεια της κατάβασης φαραγγιών

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποίησης

Βάλτε ένα θύμα σε παρατεταμένη αναμονή, με ασφάλεια

Εκτελέστε διαδικασίες πρώτων βοηθειών για θύματα σε κατάσταση φαραγγιού

Φτιάξτε ένα αυτοσχέδιο φορείο ή άλλη κατάλληλη συσκευή

Ενότητα 2: Δυνατότητα διενέργειας επεμβάσεων διάσωσης με σχοινί σε φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II:

Περάστε έναν κόμπο σε ένα σύστημα αποσύμπλεξης Εκτελέστε μια κοπή σχοινιού ενώ παραμένετε στο ρελέ Πραγματοποιήστε μια κοπή σχοινιού στο ύψος του θύματος

Επανασυναρμολόγηση ενός θύματος από το ρελέ από ένα αποδεσμευμένο

– κλασική μέθοδος

Εκτελέστε ένα εκκρεμές από το ρελέ με βοηθητικό σχοινί Εκτελέστε ένα εκκρεμές από το ρελέ χωρίς βοηθητικό σχοινί Εκτελέστε μια παρέμβαση στο θύμα χρησιμοποιώντας ένα μίνι εκκρεμές

Μετακινήστε ένα θύμα σε μια κουπαστή με ενδιάμεσα σημεία Ανεβείτε σε ένα σχοινί οδηγό και μετακινήστε ένα θύμα σε ένα σχοινί οδηγό

Ενότητα 3: Να είσαι σε θέση να κάνεις μια απόδραση

Ενεργοποιήστε ένα στατικό σχοινί Ασφαλίστε μια οδό διαφυγής

Ενότητα 4: Να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις βοήθειας στο λευκό νερό

Κόψτε ένα σκοινί σε λευκό νερό Ρυμούλκετε ένα μέλος της ομάδας

Βοηθήστε έναν συμπαίκτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες με ένα σχοινί βοήθειας

                         ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η επικύρωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τους εκπαιδευόμενους στο τέλος της πρακτικής άσκησης επιτρέπει την εξατομικευμένη αξιολόγηση και αποτελεί μέρος της εκπαίδευσής τους (Παράρτημα 3).

Οργάνωση επικύρωσης

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι δεξιότητες των εκπαιδευομένων επικυρώνονται μέσω συνεχούς παρακολούθησης από τους υπεύθυνους εκπαίδευσης.

Η επικύρωση όλων των δεξιοτήτων στα μπλοκ 1, 2 και 3 του προτύπου SFP2 επιτρέπει την πιστοποίηση του φυλλαδίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών canyoning και την πρόσβαση στο τελικό μέρος της φόρμουλας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για το μάθημα εκπαιδευτή.

Κριτήρια επικύρωσης δεξιοτήτων:

 • Ασφάλεια (απουσία κινδύνου)
 • Αυτονομία (χωρίς τη βοήθεια του πλαισίου)
 • Μαεστρία (με ευκολία και ευχέρεια)

Απόκτηση δεξιοτήτων

Για κάθε δεξιότητα, η αξιολόγηση καθιστά δυνατό τον καθορισμό του βαθμού απόκτησης όπως καθορίζεται παρακάτω:

 

Ικανότητα 1: Να είσαι σε θέση να…

Δεξιότητα 2: Να είσαι σε θέση να…
Ικανότητα 3: Να είσαι σε θέση να…
Ικανότητα 4: Να είσαι σε θέση να…
Δεξιότητα 5: Να είσαι σε θέση να…

Θρύλος:

 • Ν.Ε.: Δεν έχει αξιολογηθεί
 • ΝΑ: Μη Επίκτητο = διενεργείται με κίνδυνο ή με τη βοήθεια του
 • Ε.Κ.: Στη διαδικασία απόκτησης = πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα αλλά χωρίς έλεγχο
 • Α: Επίκτητο = επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα και με μαεστρία
ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευόμενοι και οι διευθυντές θα απαντήσουν στην ομοσπονδιακή έρευνα ποιότητας που θα σταλεί στη γραμματεία εκπαίδευσης της Γαλλικής Σπηλαιολογικής Ομοσπονδίας.

Έντυπο καταγγελίας θα δοθεί κατόπιν αιτήματος στους εκπαιδευόμενους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την αποστολή του στη γραμματεία εκπαίδευσης για επεξεργασία (αποστολή με mail ή email).

Ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος της εκπαίδευσης καλείται να πραγματοποιήσει έρευνα ικανοποίησης μεταξύ των διευθυντών και των εκπαιδευομένων του προκειμένου να βελτιώσει την τοπική οργάνωση της εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΕΙΩΝ

Για να προετοιμαστείτε καλύτερα για την πρακτική σας άσκηση, ακολουθούν οι προϋποθέσεις που παρουσιάζονται με τη μορφή λίστας δεξιοτήτων που πρέπει να κατακτήσετε κατά την έναρξη της εκπαίδευσης. Αυτό το πλέγμα μπορεί να συμπληρωθεί από εσάς, ώστε να μπορείτε να αυτοαξιολογήσετε το επίπεδό σας και να τελειοποιήσετε τις τεχνικές που δεν έχετε κατακτήσει επαρκώς.

                                                                                                 1        2       3        4        5

Να γνωρίζετε τους κανονισμούς και τους τεχνικούς κανόνες και κανόνες ασφαλείας που εκδίδονται από την εξουσιοδοτημένη ομοσπονδία του Υπουργείου Αθλητισμού.
Γνωρίστε τις βασικές αρχές σχετικά με την πρόσβαση σε τοποθεσίες και την προστασία του περιβάλλοντος (κανονισμοί, νόμοι και νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και υδάτινων ρευμάτων, ιδιωτικοί ή/και δημόσιοι τομείς).
Γνωρίστε το σύστημα αξιολόγησης φαραγγιών και την επίσημη βάση αναφοράς φαραγγιών.
Γνωρίστε τους κανόνες κάθετης ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στο canyoning.
Γνωρίστε τα όρια χρήσης του εξοπλισμού.
Να γνωρίζετε και να ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και πρόληψης κινδύνων.
Να έχουν γνώσεις για τον καιρό, τις πλημμύρες, τα υδρολογικά καθεστώτα.
Να έχει γνώση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

Λάβετε υπόψη τις διαθέσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες:

• Μετρολογία
• Υδρολογία
• Γεωλογία και μορφολογία
• Περιβάλλον

Λάβετε υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες για το φαράγγι:

• Παράθεση
• Τοπογραφία
• Κανονισμός λειτουργίας
• Οργάνωση οδικής πρόσβασης, πρόσβασης πεζών, οδών διαφυγής

                                                                                                 1        2       3        4        5

Επιλέξτε και προετοιμάστε εξοπλισμό προόδου και διάσωσης για ένα φαράγγι βαθμολογίας 3.3.II

Να είσαι σε θέση να τα παρατήσεις:

• Χρησιμοποιήστε το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων 3×3 και το εργαλείο επιπέδου επαγρύπνησης
• Εγκαταλείψτε όταν το απαιτούν οι συνθήκες πρακτικής
• Σχεδιάστε και υιοθετήστε, όταν είναι απαραίτητο και δυνατό, ένα διαφορετικό χώρο εξάσκησης, ευνοϊκό από άποψη ασφάλειας
Ενεργοποίηση ενός μόνο σχοινιού
Διαχειριστείτε τη μεταφορά εξοπλισμού στο φαράγγι, επιλογή, διανομή και διαχείριση αποσκευών
Καθορίστε τις εντολές διέλευσης και τα καθήκοντα όλων στα εμπόδια
Υιοθετήστε μια στάση που ασχολείται με το σεβασμό προς το περιβάλλον, τους άλλους χρήστες και τους κατοίκους της περιοχής
Εκτίμηση ρυθμών ροής
Ξεπερνώντας τα εμπόδια χρησιμοποιώντας την τεχνική του άλματος
Ξεπεράστε τα εμπόδια χρησιμοποιώντας την τεχνική της διαφάνειας
Διασχίστε εμπόδια με σχοινί από το πρώτο έως το τελευταίο με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας:
Φτιάξτε τους συνηθισμένους κόμπους (πατάτα, 8 διπλά, και 8 πλεγμένα, κόμπος με λουράκι, 1/2 καπστάνι + κόμπος mule, μισό διπλός ψαράς, καπστάν)
Διακρίνετε μεταξύ κουπαστών και αγκυροβόλων ραπέλ
Ελέγξτε την ποιότητα του εξοπλισμού στη θέση του και χρησιμοποιήστε άψογα αγκυροβόλια
Σταυρώστε τις κουπαστές
Γνωρίστε τα διαφορετικά συγκροτήματα του δικού σας απογόνου και αιτιολογήστε τις χρήσεις τους
Τοποθετήστε τον καθοδικό σας και χαμηλώστε τον εαυτό σας στη θέση αναμονής
Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί στον καθοδικό σας
Προστατέψτε την πρόσβαση στο ρελέ: απλή ανακλώμενη κουπαστή
Εκτέλεση ρελέ με το σύστημα βοηθητικού ρελέ (SAR)

Αναλύστε ένα κάθετο εμπόδιο χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:                                              1 2 3 4 5

• Με ή χωρίς ορατότητα από το κάτω μέρος του εμποδίου
• Με ή χωρίς τριβή
• Με ή χωρίς κίνηση του νερού
• Με ή χωρίς θέα στο υπόλοιπο φαράγγι

Αναλύστε και επιλέξτε να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη μέθοδο για να ξεπεράσετε κάθετα εμπόδια:

• Εξοπλίστε υπενθυμίσεις που μπορούν να αποσυνδεθούν με τη μέθοδο

«Σχοινί που ισούται με το νερό» – απλές κάθετες

• Ρυθμίστε το σχοινί και διαχειριστείτε την κάθοδο των μελών της ομάδας
• Διαχειριστείτε την κάθοδο του τελευταίου: σύστημα αρ

απεμπλέκεται σε μονό σχοινί στη στάση

Εκτελέστε μια ανάβαση σε έναν ανάβαση και διασχίστε μια διάσπαση.
Εκτελέστε μια κλασική μετατροπή με ανερχόμενους (ανέβασμα -> κάθοδος).
Εκτελέστε μια κλασική μετατροπή με ανερχόμενους (κάθοδος -> ανάβαση).
Εξοπλίστε ένα δεύτερο σχοινί βοήθειας με αποσπώμενο σύστημα ανάρτησης.
Πραγματοποιήστε ένα κόψιμο σχοινιού από πάνω με έμμεση παρέμβαση (πρόσθετο σχοινί).
Σηκώστε ένα θύμα με ένα βοηθητικό σχοινί.
Επανασυναρμολόγηση ενός θύματος από το ρελέ από ένα αποδεσμευμένο (γρήγορη μέθοδος).
Μετακινήστε ένα θύμα κάθετα προς τα κάτω.
Τοποθετήστε αγκυροβόλια, εγκαταστήστε βύσματα αυτοδιάτρησης, πλάκες, βίδες, ιμάντες κ.λπ.
Εξοπλίστε μια οδό διαφυγής.
Εξοπλίστε και διασχίστε έναν καταρράκτη με 2 ενωμένα σχοινιά όταν δεν υπάρχει κίνδυνος για το νερό.
Δώστε ενέργεια σε ένα στατικό σχοινί.

Θρύλος:

 1. : Δεν ξέρω αυτή την τεχνική
 2. : Ξέρω αυτή την τεχνική, χωρίς να μπορώ να την εκτελέσω
 3. : Έχω κατακτήσει εν μέρει αυτήν την τεχνική: υπάρχουν ακόμα αποτυχίες
 4. : Ξέρω αυτή την τεχνική, σε γνωστό περιβάλλον
 5. : Ξέρω αυτή την τεχνική τέλεια και σε όλες τις περιστάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πρωί Απόγευμα Νωρίς το βράδυ

J1Υποδοχή εκπαιδευομένων, παρουσίαση της πρακτικής άσκησης, έλεγχος εξοπλισμού και προαπαιτούμενωνΜπλοκ δεξιοτήτων 2Μπλοκ δεξιοτήτων 1 – δεξιότητες 3 και 7
 

J2

Μπλοκ δεξιοτήτων 2Μπλοκ δεξιοτήτων 2Δεξιότητες 1 – Δεξιότητες 4, 5 και 6
 

J3

Μπλοκ δεξιοτήτων 2Μπλοκ δεξιοτήτων 2
J4Δεξιότητες 3Δεξιότητες 3Δεξιότητες 1 – Δεξιότητες 1 και 2
 

J5

Δεξιότητες 3Μπλοκ δεξιοτήτων 2
 

J6

Μπλοκ δεξιοτήτων 2Μπλοκ δεξιοτήτων 2Ατομική συνέντευξη και επικύρωση δεξιοτήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΛΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ.

Πλέγμα αξιολόγησης για τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο τέλος της εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1 Γνώση του πλαισίου πρακτικής

(Ομοσπονδιακές συστάσεις, περιβάλλον, κανονισμοί, πρόληψη κινδύνων, διαχείριση τοποθεσίας κ.λπ.)

                                                                                                                                   ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΚ Α

1. Κατέχει και εφαρμόζει τους κανονισμούς και τους τεχνικούς κανόνες και κανόνες ασφαλείας που εκδίδονται από την εξουσιοδοτημένη ομοσπονδία και το Υπουργείο Αθλητισμού.
2. Κατακτήστε τους κανονισμούς και ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε τα μέσα διαχείρισης της πρόσβασης σε χώρους πρακτικής άσκησης και προστασίας του περιβάλλοντος (κανονισμοί, νόμοι και νομοθεσία περί ιδιοκτησίας και υδάτινων ρευμάτων, ιδιωτικοί ή/και δημόσιοι τομείς).
3. Κατακτήστε τα πρότυπα εξοπλισμού για τους χώρους εξάσκησης και τον χάρτη εξοπλισμού, που εκδίδονται από τις ομοσπονδίες.
4. Κατακτήστε τους κανόνες κάθετης ασφάλειας που χρησιμοποιούνται στο canyoning και να είστε σε θέση να αναλύσετε τη σωστή εφαρμογή τους
5. Κατακτήστε τα όρια χρήσης του εξοπλισμού, να είστε σε θέση να αναλύσετε τη χρήση του σε πρακτική κατάσταση.
6. Κατακτήστε τη χρήση εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων και πρόληψης κινδύνων.
7. Να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε γνώσεις για τον καιρό, τις πλημμύρες και τα υδρολογικά καθεστώτα στη λήψη των αποφάσεών σας.
8. Γνωρίστε και συμμετέχετε στην υλοποίηση του ομοσπονδιακού έργου.

Θρύλος:

 • Ν.Ε.: Δεν έχει αξιολογηθεί
 • ΝΑ: Μη Επίκτητο = πραγματοποιείται με κίνδυνο ή με τη βοήθεια του διαχειριστή
 • Ε.Κ.: Στη διαδικασία απόκτησης = πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα αλλά χωρίς έλεγχο
 • Α: Επίκτητο = επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα και με μαεστρία

ΤΜΗΜΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2 – Τεχνικές δεξιότητες και εξέλιξη στη δραστηριότητα

 

Ενότητα 1 – Να είστε σε θέση να προετοιμάσετε μια εκδρομή σε φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II.

                                                                                                                                  ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΚ Α

Λάβετε υπόψη τις περιβαλλοντικές πληροφορίες

διαθέσιμος:

• Μετεωρολογία
• Υδρολογία
• Μορφολογία

Λάβετε υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες για το φαράγγι:

• Παράθεση
• Τοπογραφία
• Κανονισμός λειτουργίας

 

Κατακτήστε τη μελέτη των χαρτών και της τοπογραφίας
Κατακτήστε την οργάνωση της οδικής πρόσβασης, της πρόσβασης πεζών,

και πιθανές οδούς διαφυγής

Κατακτήστε την επιλογή της δυσκολίας του φαραγγιού ανάλογα με το

επίπεδο ομάδας

Κατακτήστε την επιλογή του αριθμού των πλαισίων που είναι απαραίτητα για την έξοδο

Κατακτήστε την προετοιμασία του εξοπλισμού για ένα φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II:

• Κατακτήστε την προετοιμασία του απαραίτητου υλικού, επιλογή

μερικά σχοινιά…

• Κατακτήστε την προετοιμασία του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης

Να είσαι σε θέση να τα παρατήσεις:

• Εγκαταλείψτε όταν το απαιτούν οι συνθήκες πρακτικής
• Σχεδιάστε και υιοθετήστε, όταν χρειάζεται και

δυνατό, διαφορετικό χώρο εξάσκησης, ευνοϊκό από άποψη ασφάλειας

Ενότητα 2 – Οργανώστε την εξέλιξη μιας ομάδας σε φαράγγια με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II.

Όλες οι τεχνικές κάθετης διέλευσης πρέπει να εκτελούνται σε ένα μόνο σχοινί . _ _ Ο εξοπλισμός του κύριου σχοινιού καθόδου ευνοείται με σύστημα στάσης για τη διευκόλυνση των επεμβάσεων διάσωσης τόσο προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Παρατηρητής :

• Παρατηρητής l’εμπόδιο
• Εκτίμηση ρυθμών ροής

                                                                                                                            ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΚ Α

Αναλυτής:
• Αναλύστε παρατηρήσιμα στοιχεία. Εμπόδιο με παρουσία ή

Απουσία :

. Ορατότητα από το κάτω μέρος του εμποδίου
. Τριβή
. Κάθετος υδάτινος κίνδυνος
. Υδάτινος κίνδυνος στη λεκάνη υποδοχής
. Ορατότητα του υπόλοιπου φαραγγιού
. Ενδιάμεσο ρελέ
• Προσδιορισμός κινδύνων
• Προσδιορίστε τις επιλογές διέλευσης

Αποφασίστε:

• Επιλέξτε τη μέθοδο διέλευσης προσαρμοσμένη στο εμπόδιο

και η ομάδα με βάση τα παρατηρήσιμα στοιχεία και τους κινδύνους που εντοπίστηκαν.

Εξοπλίζω:

• Προστατέψτε όλους τους τύπους πρόσβασης σε ρελέ, συμπεριλαμβανομένου του κύριου

ρεύμα πολλών σημείων

• Εφαρμογή του συστήματος βοηθητικού ρελέ (SAR)
• Εξοπλίστε τα εμπόδια σε ένα αποσπώμενο μονό σχοινί

σε όλους τους τύπους ρελέ, χρησιμοποιώντας με σύνεση τον κόμπο στην άκρη του σχοινιού

• Εξοπλισμός με δύο ενωμένα σχοινιά
• Εξοπλίστε και εφαρμόστε τους κατώτερους αποδεσμευτές

με ένα σχοινί

• Εξοπλίστε και εφαρμόστε έναν πυθμένα με δυνατότητα απεμπλοκής

με ενωμένα σχοινιά

• Εφαρμόστε την τεχνική «απεμπλοκή-τράβηγμα».
• Εξοπλίστε ένα ραπέλ που καθοδηγείται με βρόχο και αποδεσμεύστε α

καθοδηγούμενη ανάκληση

• Εξοπλίστε μια εκτροπή κάθοδο με σταθερή απόκλιση ή

ανακτητός

• Εξοπλίστε 2 κλώνους με ανεξάρτητες καταβάσεις που αποσυνδέονται

χορούς

 

Εξοπλίστε σε έδαφος περιπέτειας:
• Χρησιμοποιήστε πίτον και παρεμβολές
• Χρησιμοποιήστε αγκυροβόλια σε εδάφη περιπέτειας
• Δημιουργήστε έναν διανομέα φορτίου

Θρύλος:

 • Ν.Ε.: Δεν έχει αξιολογηθεί
 • ΝΑ: Μη Επίκτητο = πραγματοποιείται με κίνδυνο ή με τη βοήθεια του διαχειριστή
 • Ε.Κ.: Στη διαδικασία απόκτησης = πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα αλλά χωρίς έλεγχο
 • Α: Επίκτητο = επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα και με μαεστρία

                                                                                                                               ΚΑΙ      ΚΑΙ       ΕΚ        Α

Σταυρός
• Οργανώστε τη σειρά διέλευσης και τις εργασίες όλων

για τα εμπόδια

• Διαχειριστείτε τις τσάντες
• Διαχειριστείτε και οργανώστε τη διέλευση κάθετων

από την πρώτη έως την τελευταία με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας

• Διαχειριστείτε την υδάτινη εξέλιξη στα λευκά νερά
• Επιλέξτε μια λειτουργία προόδου για την ομάδα
• Πραγματοποιήστε την αιωρούμενη θέση, μια στάση, μια επανάληψη της

ευφραδής

• Εκτελέστε εκκίνηση κατάδυσης, διάσχιση (κάντε φέρυ)
• Διαχειριστείτε ένα drossage
• Εκτελέστε μια λοξή γραμμή φερμουάρ
• Κοινοποιήστε οδηγίες στα μέλη της ομάδας
• Επικοινωνώ: χρήση κωδικών επικοινωνίας,

οπτικό και ακουστικό

• Ορίστε και υποδείξτε περιοχές αναμονής

 

SKILL BLOCK 3 – Δεξιότητες παρέμβασης για παροχή βοήθειας, διαχείριση περιστατικού, ατυχήματος ή διάσωσης

Ενότητα 1: Δυνατότητα παροχής πρώτων βοηθειών σε θύματα κατά τη διάρκεια της κατάβασης φαραγγιών

 

Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποίησης
Βάλτε ένα θύμα σε παρατεταμένη αναμονή, με ασφάλεια

ασφάλεια

Εκτελέστε διαδικασίες πρώτων βοηθειών για το θύμα

κατάσταση φαραγγιού

Φτιάξτε ένα αυτοσχέδιο φορείο χρησιμοποιώντας τσάντες ή κάτι άλλο

προσαρμοσμένη συσκευή

Ενότητα 2: Δυνατότητα διεξαγωγής επεμβάσεων διάσωσης με σχοινί σε φαράγγι με βαθμολογία μεγαλύτερη από 3.3.II

Περάστε έναν κόμπο σε ένα σύστημα που αποσυνδέεται
Εκτελέστε ένα κόψιμο σχοινιού ενώ παραμένετε στο ρελέ
Εκτελέστε μια κοπή σχοινιού στο ύψος του θύματος
Ανατροφή θύματος από το ρελέ από α

απεμπλακεί – κλασική μέθοδος

Εκτελέστε μια αιώρηση από το ρελέ με ένα σχοινί

Παράρτημα

Εκτελέστε ένα εκκρεμές από το ρελέ χωρίς πρόσθετο σχοινί
Πραγματοποιήστε μια παρέμβαση στο θύμα με μίνι

εκκρεμές

Μετακινήστε ένα θύμα σε μια κουπαστή με

ενδιάμεσα σημεία

Ανεβείτε ξανά σε ένα σχοινί οδηγό και μετακινήστε ένα θύμα

σε ένα σχοινί οδηγό

Ενότητα 3: Να είσαι σε θέση να κάνεις μια απόδραση

                                                                                                                              ΚΑΙ      ΚΑΙ      ΕΚ      Α

Δώστε ενέργεια σε ένα στατικό σχοινί
Εξασφάλιση οδού διαφυγής

Ενότητα 4: Ικανότητα αναμετάδοσης παρεμβάσεων βοήθειας σε άσπρο νερό

Κόψιμο σχοινιού σε λευκό νερό
Ρυμούλκηση μέλους ομάδας
Βοηθήστε έναν συμπαίκτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες με ένα σχοινί

βοήθειας

Θρύλος:

 • Ν.Ε.: Δεν έχει αξιολογηθεί
 • ΝΑ: Μη Επίκτητο = πραγματοποιείται με κίνδυνο ή με τη βοήθεια του διαχειριστή
 • Ε.Κ.: Στη διαδικασία απόκτησης = πραγματοποιείται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα αλλά χωρίς έλεγχο
 • Α: Επίκτητο = επιτυγχάνεται χωρίς κίνδυνο, ανεξάρτητα και με μαεστρία

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το canyoning

Το canyoning είναι αθλητισμός, χόμπι, περιπέτεια, παιχνίδι, διακοπές.
Ένα σπορ που συνδυάζει πεζοπορία, κολύμβηση, καταβάσεις καταρρακτών, βουτιές, τσουλήθρες, παιγνίδια στο νερό. Ένα σπορ με διαδρομές πολλών επιπέδων. Από πολύ απλές κι εύκολες, μέχρι τις πιο ακραίες!

Σε ποιους απευθύνεται

Το canyoning απευθύνεται στο ευρύ κοινό και σε όλες τις ηλικίες, σε άντρες, γυναίκες, παιδιά, οικογένειες, σ’ αυτούς που θέλουν να κάνουν μια δραστηριότητα στην περιοχή που επισκέπτονται. Όπως όλα τα σπορ, έτσι και το canyoning χωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες, από τις πολύ απλές κι εύκολες, μέχρι τις ποιο δύσκολες και ακραίες με σκοπό να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις όλων.

Ποια εποχή γίνεται το canyoning

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Γίνεται όλες τις εποχές του χρόνου, αρκεί να το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες.

Τι είναι φαράγγι

Τα φαράγγια, είναι μια γεωλογική ιδιαιτερότητα. Τα περισσότερα από αυτά δημιουργήθηκαν τα τελευταία 10.000.000 χρόνια και είναι αποτέλεσμα γεωλογικών μεταβολών που οφείλονται στη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Κατά την διάρκεια της Τεταρτογενούς περιόδου (τα τελευταία 1.500.000 χρόνια), τα εναλλασσόμενα παγετώδη και μεσοπαγετώδη περιβάλλοντα και οι γεωδυναμικές διεργασίες, προκάλεσαν γρήγορες ανοδικές κινήσεις της γης, όπου σε συνδυασμό με τα τεκτονοκαρστικά φαινόμενα, δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για έντονη διάβρωση. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν τα βαθιά φαράγγια. Το υγρό στοιχείο είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας δημιουργίας των φαραγγιών. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που απελευθερώθηκαν κατά το λιώσιμο των παγετώνων, ακολουθώντας τις διάφορες διαδρομές των ρηγμάτων, λάξευσαν βαθιά τα ασβεστολιθικά κυρίως πετρώματα, δίνοντας το ανάγλυφο των φαραγγιών.
Τα φαράγγια είναι μικρά ορεινά ποτάμια με διαρκή ή εποχιακή ροή, έχοντας μία λεκάνη τροφοδοσίας. Οι κλίση τους συνήθως είναι μεγαλύτερη του 5% και βρίσκονται στη φάση μιας διαρκούς διάβρωσης. Από μια λεκάνη τροφοδοσίας και όταν το νερό κατά την πορεία του περνάει πάνω από σκληρά πετρώματα χωρίς να συναντήσει κάποιο βαθύ ρήγμα, τότε το φαράγγι που δημιουργείται δεν είναι αρκετά βαθύ. Πολλά από αυτά τα φαράγγια μπορεί να μην διακρίνονται από μακριά, αλλά είναι εξίσου όμορφα και εντυπωσιακά!

 

Πετρώματα

Τα πετρώματα ενός φαραγγιού δεν είναι απαραίτητα τα ίδια καθ’ όλο το μήκος του. Υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μορφολογίες επειδή η ποιότητα των πετρωμάτων εναλλάσσεται. Πολύ συχνά είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε και διάφορα στοιχεία για τους υδροφόρους ορίζοντες όπου επηρεάζουν και την απόδοση των νερών μέσα στο φαράγγι. Τα πετρώματα χαρακτηρίζονται από μια σειρά φυσικών ιδιοτήτων, από τις οποίες η πιο βασική είναι η σκληρότητά τους, η οποία συνεπάγεται μικρότερη ή μεγαλύτερη αντίσταση στη διάβρωση του νερού. Παραδόξως, όσο πιο μεγάλη είναι η σκληρότητα του βράχου τόσο στενά και κάθετα είναι τα φαράγγια. Βράχια πιο μαλακά σχηματίζουν μόνο φαράγγια με μεγάλο άνοιγμα σχήμα V προς τα επάνω.

Υδρολογία

Αναφερόμαστε στα νερά  των χιονιών και βροχών που πέφτουν στη ΄΄λεκάνη΄΄ (υπόγεια λίμνη τροφοδότησης) και βγαίνοντας από τις πηγές προκαλούν μια μηχανική διαβρωτική δράση όπου μαζί με την διάλυση των αλάτων του ανθρακικού οξέος, δημιουργείται και μία χημική  αντίδραση η οποία είναι και αυτή μια από τις αιτίες διάβρωσης. Η δράση των διαλυτών παράγει τις διάφορες μορφές καρστικών, επιφανειακών ή υπογείων.