Εκπαιδευτικό πρόγραμμα προχωρημένων για φαράγγια με απαιτητικό νερό (επίπεδο A5).

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

5 ημέρες (4 ημέρες πρακτική + 8 ώρες (1 ημέρα) e-learning

Περιοχή προγράμματος: Καλαρρύτες στην  Ήπειρο.

Ελάχιστος αριθμός ατόμων 3.

Μέγιστος αριθμός ατόμων 6.

Η εκπαιδευτική κατάρτιση επικεντρώνεται σε ειδικές τεχνικές για τις καταβάσεις φαραγγιών (επίπεδο A5).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Να έχετε συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας
 • Να μπορείτε να διαχειρίζεστε γρήγορα και με ασφάλεια τις τεχνικές της ύλης αυτονόμων
 • Να είστε σε καλή ψυχική και σωματική κατάσταση
 • Να μπορείτε να κολυμπήσετε 100 μέτρα και να τρέξετε 1 km
 • Να έχετε ιατρικό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί λιγότερο από 12 μήνες πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που να βεβαιώνει ότι μπορείτε να συμμετέχετε σε αθλητικές δραστηριότητες.

ΣΚΟΠΟΣ

 • Να αποκτήσετε εξοικείωση κι αυτοπεποίθηση στις τεχνικές διαχείρισης για φαράγγια επιπέδου (VA5 .III)
 • Να αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες δεξιότητες επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό canyoning προσαρμοσμένο σε φαράγγια με απαιτητικό νερό.
 • Να βελτιστοποιήστε τις δεξιότητές σας για να γίνετε χειριστές σε φαράγγια με ροή νερού επιπέδου A5.
 • Να αποκτήστε γνώσεις πρόβλεψης, λήψης αποφάσεων και όλες τις πρόσθετες τεχνικές δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στις προηγμένες τεχνικές άγριων υδάτων και σε απομακρυσμένα απρόσιτα φαράγγια.
 • Να είστε υπεύθυνος χειριστής στα σημεία αγκύρωσης σε φαράγγια (VA5 .III)
 • Να αναπτύξετε μια στρατηγική οργάνωσης κι εξερεύνησης και να μπορείτε να οργανώνετε σχέδια διαφυγής.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Μέρος 1: (2 ημέρες)

Γενικές γνώσεις και προετοιμασία

 • 1. Ανάπτυξη τεχνικών σε φαράγγι (V4.A1 .I)
 • 2. Γενικές γνώσεις. Επισκόπηση υδάτινων φαραγγιών, ειδική προετοιμασία
 • 3. Εξοπλισμός. Ειδικός εξοπλισμός και πρόσθετος εξοπλισμός χειριστή
 • 4. Αξιολόγηση επιπέδου και ρίσκου μιας διαδρομής canyoning

Κίνηση σε φαράγγια (V3.A 4.ll) και (V4.A5 .III)

 • 1. Κατακόρυφη, επικλινής και οριζόντια διαχείριση σε έντονη ροή
 • 2. Πλωτή άγκυρα
 • 3. Ευέλικτες τεχνικές διαχείρισης με οδηγούς σχοινιών (προχωρημένες τεχνικές)
 • 4. Οργάνωση τεχνικών σχοινιών σε φαράγγια επιπέδου A5 (απελευθερώσιμες τεχνικές, κατευθυνόμενο ραπέλ, ρύθμιση και ανάκληση σχοινιών)
 • 5. Πρώτες βοήθειες – ζεστό σημείο

Μέρος 2: Πρακτική και αξιολόγηση (2 ημέρες) σε φαράγγια (V4.A1 .I) και (V4. A5. III) Κατάβαση φαραγγιού με ομάδα.

 • 1. Διαχείριση και οργάνωση ομάδας
 • 3. Λήξη του σεμιναρίου κατάρτισης

Επικύρωση και πιστοποίηση συμμετεχόντων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Με τη λήξη της εκπαιδευτικής κατάρτισης λαμβάνετε έγκυρη πιστοποίηση της Ελληνικής ακαδημίας καταβάσεων φαραγγιών.

Επιμελητής εκπαίδευσης: Γιώργος Ανδρέου

Κόστος: 320€+ΦΠΑ